# بخش_طالع_بینی

شناخت ساعات و روزهای سعد و نحس

روزهای هفته سیاره سعد یا نحس شنبه زحل نحس اکبر یک شنبه شمس سعد اکبر دو شنبه قمر سعد اصغر سه شنبه مریخ نحس اصغر چهار شنبه عطارد سعد اصغر پنج شنبه مشتری سعد اکبر جمعه زهره سعد اکبر برای دیدن زمانهای سعد و نحس و ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 2382 بازدید