موجودات فضاییufo

شروع به نور افشانی می کرد جالب اینجا بود که نورهایی که از ان منعکس میشد به زیبایی رنگهای رنگین کمان بود این شی سه شب متوالی در ساعاتی خاص شروع به نور افشانی میکرد .

 

 نویسنده:مهرداد دادخواه

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید