>
 

>
Oneline users :

>

>
موجودات فضاییufo
ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۸ 

درابان  سال ١٣٨۴در استان گلستان شهر ازدشهر ساکنین  این شهرو همچنین خودم شاهد یک اتفاق عجیب و باور نکردنی بودیم ماجرا از این قرار بود که درپایان یک روز در ساعت ۷:۴۵یک شی پرنده نا شناس بر فراز شهر به پرواز درامده  در یک نقطه


شروع به نور افشانی می کرد جالب اینجا بود که نورهایی که از ان منعکس میشد به زیبایی رنگهای رنگین کمان بود این شی سه شب متوالی در ساعاتی خاص شروع به نور افشانی میکرد .

 

 نویسنده:مهرداد دادخواه